Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (2024)

Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (2)

IT Servicedesk Employee

Conway - The Convenience Company België N.V. Temse, Flemish Region, Belgium

Conway - The Convenience Company België N.V. Temse, Flemish Region, Belgium

6 days ago

Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (4) Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (5) Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (6)

See who Conway - The Convenience Company België N.V. has hired for this role

Save job

Welcome back

Sign in to save IT Servicedesk Employee at Conway - The Convenience Company België N.V..

 • Report this job

Direct message the job poster from Conway - The Convenience Company België N.V.

Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (7)

Gwenn Van de Wal

HR Business Partner at Conway

Geeft het jou grote voldoening als je ziet dat jouw IT-inspanningen leiden tot gelukkige klanten en medewerkers?

Ben je communicatief, hou je van lekker snel en de ene uitdaging na de andere?

Dan ben jij onze ‘most convenient’ IT Helpdesk medewerker!

Wat is jouw rol?

Als IT Helpdesk medewerker zorg je ervoor dat er een feilloze werking van de informatie-infrastructuur kan gewaarborgd worden.

Dit doe je door actief te luisteren, proactief en probleemoplossend te denken, maar uiteraard ook door operationeel de handen uit de mouwen te steken.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je biedt IT-ondersteuning voor onze ERP systemen, picking-systemen en mobiele devices.
 • Je houdt het computerpark uptodate en bent mee verantwoordelijk voor de uitbreiding hiervan.
 • Met je technische knowhow ondersteun je telefonisch interne en externe klanten op een klantvriendelijke manier.
 • Sta je voor een grote uitdaging die lokaal niet opgelost kan worden? Dan ben jij diegene die contact opneemt met je IT-collega’s in Nederland en/of Duitsland waarbij je zorgt voor een adequate opvolging.
 • Diverse administratieve taken? Die horen er ook bij.

Wie ben jij?

 • Je hebt een grondige IT-kennis, verworven via een opleiding of ervaring.
 • Je beschikt over een goede kennis van de courante softwarepakketten. Kennis van Office 365 en Windows 10 is noodzakelijk.
 • In team werken vind je fijn, maar het schrikt je ook niet af om zelfstandig je werk tot een goed einde te brengen.
 • Je bent communicatief en helpt iedereen met de glimlach.
 • Je motivatie zorgt ervoor dat je steeds paraat staat, ook al duurt je werkdag dan eens wat langer.

Waarom Conway ’Your most convenient employer’ is:

 • Een warme en ondersteunende werkomgeving: Bij Conway streven we ernaar een werkomgeving te creëren waarin elk teamlid zich gewaardeerd en gehoord voelt. Iedereen wordt aangemoedigd om ideeën te delen en bij te dragen aan ons succes.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden: We investeren in jouw professionele ontwikkeling door middel van trainingen, workshops en educatieve programma's om jou te helpen groeien en slagen in jouw carrière.
 • Competitief salarispakket: We bieden een aantrekkelijk salaris dat jouw ervaring en vaardigheden weerspiegelt. Dit wordt aangevuld met een uitgebreid aanbod aan extralegale voordelen
 • Seniority level

  Entry level
 • Employment type

  Full-time
 • Job function

  Engineering and Information Technology
 • Industries

  Wholesale

Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (8) Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (9) Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (10)

Referrals increase your chances of interviewing at Conway - The Convenience Company België N.V. by 2x

See who you know

Get notified about new Information Technology Associate jobs in Temse, Flemish Region, Belgium.

Sign in to create job alert

Similar jobs

 • Information Technology Specialist Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (11)

  Information Technology Specialist

  Rosier Group

  Walloon Region, Belgium

 • Information Technology Business Analyst Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (12)

  Information Technology Business Analyst

  Spantech International SA

  Nivelles, Walloon Region, Belgium

 • Information Technology Service Management Analyst Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (13)

  Information Technology Service Management Analyst

  Community Consulting

  Brussels, Brussels Region, Belgium

 • Information Technology Analyst Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (14)

  Information Technology Analyst

  Experis Belgium

  Bree, Flemish Region, Belgium

 • Information Technology Operations Specialist Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (15)

  Information Technology Operations Specialist

  European External Action Service

  Brussels Metropolitan Area

 • Information Technology Support Specialist Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (16)

  Information Technology Support Specialist

  AVASO Technology Solutions

  Brussels Metropolitan Area

 • Information Technology Analyst Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (17)

  Information Technology Analyst

  Eonix SA

  Mons, Walloon Region, Belgium

 • Information Technology Business Analyst Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (18)

  Information Technology Business Analyst

  iSTORM - IT RECRUITMENT EXPERTS

  Brussels, Brussels Region, Belgium

 • Information Technology Support Specialist Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (19)

  Information Technology Support Specialist

  Sparagus

  Leuven, Flemish Region, Belgium

 • Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (20)

  Information Technology Application Manager - Logistics & Supply Chain

  ECO3

  Mortsel, Flemish Region, Belgium

 • Information Technology Support Analyst Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (21)

  Information Technology Support Analyst

  Allen Recruitment Consulting

  Zaventem, Flemish Region, Belgium

 • Information Technology Support Specialist Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (22)

  Information Technology Support Specialist

  ABAKUS IT-SOLUTIONS

  Brussels, Brussels Region, Belgium

 • Information Technology Security Manager Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (23)

  Information Technology Security Manager

  Source Technology

  Brussels Region, Belgium

 • Information Technology Account Manager Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (24)

  Information Technology Account Manager

  Aures

  Kortrijk Metropolitan Area

 • Database Analyst / Database Administrator III Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (25)

  Database Analyst / Database Administrator III

  T.D. Williamson

  Nivelles, Walloon Region, Belgium

 • Information Technology Support Manager Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (26)

  Information Technology Support Manager

  Thule Group

  Menen, Flemish Region, Belgium

People also viewed

 • Information Technology Project Manager

  Information Technology Project Manager

  Adiutum

  Liège, Walloon Region, Belgium

 • Information Technology Project Manager

  Information Technology Project Manager

  g2 Recruitment

  Brussels, Brussels Region, Belgium

 • Information Technology Program Manager

  Information Technology Program Manager

  Belgische federale politie

  Brussels Metropolitan Area

 • Cloud Security Architect

  Cloud Security Architect

  Capgemini

  Brussels, Brussels Region, Belgium

 • Information Technology Project Manager

  Information Technology Project Manager

  TriTechnology Belgium

  East Flanders, Flemish Region, Belgium

 • Information Technology Project Manager

  Information Technology Project Manager

  g2 Recruitment

  Brussels Metropolitan Area

 • Associate Real Estate

  Associate Real Estate

  Fieldfisher Belgium

  Brussels, Brussels Region, Belgium

Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (27)

Looking for a job?

Visit the Career Advice Hub to see tips on interviewing and resume writing.

View Career Advice Hub

Conway - The Convenience Company België N.V. hiring IT Servicedesk Employee in Temse, Flemish Region, Belgium | LinkedIn (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 5673

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.